Posiadamy dwie przestronne sale szkoleniowe wyposażone są w sprzęt dydaktyczny niezbędny do prowadzenia zajęć o powierzchni: 69 m2 i 30 m2
W trakcie realizacji szkoleń wykorzystujemy m.in.:

  • tablice poglądowe oraz mierniki - przy organizacji szkoleń energetycznych;
  • laptopy z oprogramowaniem użytkowym - przy organizacji szkoleń z zakresu księgowości, kadr i płac;
  • fantomy przy organizacji zajęć z udzielania pierwszej pomocy.


W standardzie zapewniamy na zajęciach serwis kawowy, a na życzenie również pełen catering

W przypadku niektórych zajęć praktycznych korzystamy również  z pracowni specjalistycznych Ośrodka Kształcenia przy ul. Nasielskiej